Teamet - Positive Center

Teamet

Sonny Thestrup
Sonny Thestrup

Stifter

“Jeg er selv opvokset i en dysfunktionel familie, hvor fysisk og psykisk vold var dagligdag fra jeg var helt lille og til den dag jeg flyttede hjemmefra som 15-årig. Fandt vejen til den kriminelle verden da jeg jo ikke fik de bedste forudsætninger, værktøjer osv. Men man har altid lov til at blive klogere, efterhånden som livet sker.”

Læs mere

I 2007 fik mit liv et helt andet perspektiv, da jeg fik tildelt rollen som far. Men det var ikke uden udfordringer. Min første søn har indlæringsvanskeligheder, encoprese og er i den forbindelse også omsorgssvigtet, og min anden søn har Hyperkinetisk ADHD – udadreagerende og har ondt i sindet samt udfordret med sine hofter da han har calves leggs pathes i begge sider, og så er han sengevæder!

Jeg har igennem de sidste 10 år kæmpet en kamp for at råbe systemet op, for at få rette værktøjer, strategier mv fra det offentlige, men helt uden nogen former for støtte, da kommunen mener at jeg både er ressourcestærk, omstillingsparat og nysgerrig nok på at opsøge viden selv, så derfor har de ikke noget at kunne tilbyde. Men det betyder ikke, at jeg ikke har brug for at få den!

Så blev jeg stædig. For af det arbejde med egen familie, har jeg erfaret, at når en kommune skal ind at hjælpe er der blot fokus på det enkelte barn, men ikke på søskende, hvilket i min optik er en ret skræmmende arbejdsmodel. For den dag hvor søskende så går ned, skal der kæmpes igen og endnu mere for at få dem tilbage, hvor nogle allerede inden systemet kan hjælpe, er tabt. Hele rullen starter simpelthen forfra.

For at jeg kunne være lige så omstillingsparat og ressourcestærk, som kommunen jo sagde jeg var, måtte jeg selv tage uddannelse på uddannelse for at hjælpe mine egne børn. Og der hvor jeg står nu, er at jeg faktisk har udviklet egne metoder og redskaber, til at hjælpe de fleste familier med samme type frustrationer, som jeg selv stod med. Derfor har jeg lavet PositiveCenter så andre kan få den hjælp de skal have, når de har brug for den.

Min rolle er at sørge for at vores uddannelser altid er aktuelle, både for familierne, men også for det team af mentorer vi har. Jeg skal stå for alt indhold og metoder, og den vej, motivere mentorerne og de andre ansatte.

 

Du kan fange mig på kontakt@positivecenter.dk

Lotte Mathiasen
Lotte Mathiasen

Medstifter

”Jeg kommer fra en kernefamilie, som er den diametrale modsætning til Sonnys. I min familie har vi altid hjulpet hvor vi kunne. Det er en del af familiens DNA. Mine bedsteforældre havde, ved siden af deres egne 6 børn, også plejebørn, og min farmor var både ansat og frivillig på et børnehjem.”

Læs mere

Jeg havde dog alligevel en barndom, præget af både mobning, og følelsen af ikke rigtigt at høre til. Ikke hjemme, men i skolen, ungdomsklubben osv. Jeg var

anderledes. Som ung og voksen rendte jeg tit i problemer, og havde svært ved at styre mit temperament, især når jeg oplevede, at noget var uretfærdigt. Jeg fandt dog ud af, da jeg fik min første datter, at det kunne jeg ikke fortsætte med, og så begyndte min kamp for, både at blive den bedste mor muligt, men også den bedste udgave af mig selv.

Jeg kæmpede en kamp, men måtte kapitulere 2 år efter jeg fik min datter nr. 2, i 2005, hvor jeg blev diagnosticeret med en svær depression, og faktisk også som bipolar. Der gik et par år, hvor jeg mere eller mindre var helt ude af drift, men så fik jeg hjælp. Og den hjælp gjorde, at jeg fik kampgejsten tilbage igen. Jeg har trænet mig ud af mine diagnoser. Mentalt. Nu står jeg tilbage med en diagnose der hedder mild ADD, som jeg så igen har lært at tøjle, og bruge konstruktivt, til at udvikle ideer og projekter. Begge mine piger har dog lidt under, at jeg har været syg i deres mindste år, og har måtte skaffe hjælp til dem efterfølgende. Her har det også været en kamp, og det er det stadig.

Da jeg møder Sonny første gang, går der ikke mange minutter fra han har præsenteret idegrundlaget for PositiveCenter, til jeg kan se hvilke muligheder, konceptet rummer. Og herfra tager det fart. Vi får ret hurtigt udarbejdet et eksistensgrundlag for PositiveCenter, og så er vi ligesom i gang.

Jeg har af flere omgange været selvstændig. Altid med mennesker i fokus. Jeg har en baggrund som mentor for socialt udsatte og har taget flere kurser i samme. Det har jeg brugt aktivt, og i 2014 startede jeg RugeStedet. Et kontor, der skulle hjælpe mennesker, der ikke passede i kasserne i samfundet, med at etablere selvstændig virksomhed.

Jeg har altid lært, at netværket er dem, der skal bære dig frem, og det netværk plejer du ved at hjælpe dem frem. Så jeg arbejder altid aktivt via netværk og er blevet stærk i at sætte de rigtige folk på de rigtige poster. Dette er også rollen her, hvor jeg har sat Advisory Boardet for PositiveCenter. Erkendelsen er, at forretningsmodellen er nyskabende, og målet med virksomheden er vigtigt, så der skal specialister ind for at hjælpe det hele i mål.

Min rolle bliver at være sparringspartner for Sonny, strategisk og administrativ leder af PositiveCenter, og dagligt ansvarlig for driften.

 

Du kan fange mig på admin@positivecenter.dk

Fitore Nura
Fitore Nura

Marketing/SoMe

Mit navn er Fitore Nura. Jeg er 30 år gammel og kommer oprindeligt fra Kosovo, et lille land som i 1996 blev udsat for etnisk udrensnings-krig. Mine barndomsminder er ikke kønne og indeholder desværre ikke særlig mange glade stunder, de få gode minder jeg har, bærer jeg med mig. Krigen har ændret og formet mig til den jeg er i dag, jeg værdsætter de simpleste ting i livet.

Læs mere

Som barn så jeg hvor kynisk og ubarmhjertigt mennesker kunne være mod uskyldige mennesker. Sorg, smerte, død og ødelæggelse, det er vel det der beskriver mine minder bedst. Jeg har fulgt og set op til en alene mor med hendes 6 børn kæmpe for overlevelse og kæmpet for at giv hendes børn en bedre fremtid. Hun er vores klippe i livet, mødre som hende er uden lige ubeskrivelig. Hun gav os tryghed midt i kaos. Ny start i Danmark i 1999 var hård, skræmmende og ikke mindst meget sårbar men det gjorde os stærkere selvom krigen tog så meget fra os. At kæmpe med traumatiske oplevelser som barn er ikke nemt, minderne lever i mig både gode og dårlige, men jeg husker hvor langt vi alle er kommet, og det synes jeg er fantastisk modigt. Mit motto i livet er at man skal finde lys i de sværeste tider, for mirakler sker.

Min rolle hos PositiveCenter bliver at stå for de Sociale medier og oplyse folk hvilke fantastiske muligheder vi kan tilbyde, så de får nogle bedre værktøjer til en bedre og nemmere hverdag.