Der er ansatte, der kan førstehjælp.

Der er ansatte, der har tillidsposter, som Tillidsrepræsentant, eller arbejdsmiljørepræsentanter.  Men har I nogen, der kan noget, med det psykiske arbejdsmiljø? Og endda forebyggende?

Vi har opskriften på forebyggelse af stress, psykisk nedslidning, assistance ved private udfordringer, der påvirker arbejdsfunktionen og fremmøde på arbejdspladsen.